อัปเดต


ข้อความรับรอง

ปีที่แล้ว
สวนหลังร้านบรรยากาศดีมาก กาแฟราคาไม่แพงด้วย
- Wachira P
ปีที่แล้ว
ร้านบรรยากาศดี กาแฟ ขนมอร่อย
- chompoo r
ปีที่แล้ว
- เด็กน้อย จ

เกี่ยวกับเรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อและตราสัญลักษณ์ "ทรัพย์-ปัน" สำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการ ซึ่งนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือและรับรองความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้และแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการยังมีร้านจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการและชุมชน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

โทรเลย
  • 088 263 1309
  • 053 452 366

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
เลขที่ 265 หมู่ที่ 6
บ้านเปียงกอก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
เชียงใหม่ 50110
ไทย

เวลาทำการ

จ.:8:30–16:00
อ.:8:30–16:00
พ.:8:30–16:00
พฤ.:8:30–16:00
ศ.:8:30–16:00
ส.:8:30–16:00
อา.:8:30–16:00
รับใบเสนอราคา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด